Oferta

Usługi realizujemy w modelu abonamentowym (stała opłata miesięczna),

  • wybór czasu dostępności usługi
  • definiowany czas reakcji na zgłoszenie
  • sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu klienta
  • pomoc techniczna za pośrednictwem telefonu
  • wsparcie techniczne za pośrednictwem dostępu zdalnego, a także bezpośrednich wizyt techników
  • wizyty prewencyjne w siedzibie klienta
  • okresowe przeglądy środowiska klienta (kontrola stanu sprzętu, aktualizacja systemów – instalacja poprawek, kontrola poziomu bezpieczeństwa systemów i aplikacji)